Lönnbacken utbildning

Läxläsning

Förstå och glädjas

Det som efterfrågas oftast är matematikundervisning. Tyvärr är det alltför många barn och ungdomar som har en tanke om sig själva att de "inte fattar matte". Orsaken är väldigt ofta att man inte har förstått hur de olika delarna i matematiken hänger ihop, man har inte kunnat se hur logiskt det faktiskt är.

Av denna anledning är min tanke alltid när jag undervisar i matematik att mina elever ska FÖRSTÅ. Jag ger mig inte förrän jag får mina elever att förstå sambanden och kan resonera sig fram till hur det borde vara. På samma sätt som i ridundervisningen har jag en tanke om att varje elev lär in på olika vis, och det är min uppgift att hitta den unika väg som min elev lär in på.

Nya kursplaner

Läroplanen 2011 innehåller ett betygssystem med fokus på att eleverna ska har "förmågor". Stoffet, eller innehållet har fått minskad betydelse, och man talar istället om "Centralt innehåll" som en guide till vilket stoff som bör beröras.

Till detta kommer att eleverna förväntas ta ett allt större ansvar för sina egna studier, vilket för många föräldrar kan kännas annorlunda och olikt det man tidigare upplevt.

Jag hjälper gärna till att guida i betygkriterier och Centrala innehållet i nya kursplanerna för den som så önskar.

Välkomna att kontakta mig

Sara Sjöberg
0739-739480
sara@lonnbackenutbildning.se