Lönnbacken utbildning

Ridhusregler

Information till alla som vistas i ridhuset

_____________________________________________________________________________________
ANSVAR OCH REGLER

• All vistelse på fastigheten sker på egen risk och under eget ansvar, det åligger således hyresgästen att själv göra en bedömning, förebygga skador samt vara försäkrad.
• Hyresvärden tar inget ansvar för eventuella skador som åsamkas hyresgästerna eller deras djur och tillhörigheter.
• All ridning sker efter godkännande om att följa vår värdegrund och dessa ridhusregler.
• Betalning och mottagande av kod till ridhuset sker enligt överenskommelse.
• Koden lämnas aldrig till obehörig. Om så sker blir personen avstängd och koden ändras.

______________________________________________________________________________________
DET PRAKTISKA

• Mockning både inne i, och ute på parkeringen, är en självklarhet. Korg för mockning finns inne i ridhuset. Om båda korgarna blir fulla när du är där är vi tacksamma om du säger till.
• Knacka innan du öppnar dörren och invänta svar.
• Ytterdörren har en hållare så att den kan ställas upp öppen mot ytterväggen. Använd för din säkerhet denna när du ska gå in med din häst.
• Stäng sargdörren så att låset klickar i helt,
• När du lämnar ridhuset och är sist - tryck upp sargdörren mot sargväggen så att dörren står i ordentligt spjärn mot plankan med stödfoten, annars hänger den sig pga den är så tung. Ändra inte höjden på stödfoten, utan höj istället upp plankan under stödfoten med lite mer sand/material.
• Uppsittningspallen flyttas tillbaka in i hörnet eller utanför sargen vid lämnande.
• Släck och lås ytterdörren efter dig om du är ensam. Kolla att det inte ligger stenar i kläm om dörren är svår att stänga.
• Var och en tar hand om eget skräp, allmän soptunna finns ej.
• Inga inspänningar/hjälptyglar är tillåtna vare sig vid ridning, körning eller longering. (Undantag är korrekt inpassad martingal, dvs ringarna i mankhöjd)
• Under alla nosgrimmor skall två fingrar på höjden få plats mitt över nosryggen.
• Ridning för instruktör endast tillåtet efter överenskommelse och då hela ridhuset bokats för ändamålet.