Lönnbacken utbildning

Ridhusregler

Information till alla som vistas i ridhuset

_____________________________________________________________________________________
ANSVAR OCH REGLER

• All vistelse på fastigheten sker på egen risk och under eget ansvar, det åligger således hyresgästen att själv göra en bedömning, förebygga skador samt vara försäkrad.
• Hyresvärden tar inget ansvar för eventuella skador som åsamkas hyresgästerna eller deras djur och tillhörigheter.
• All ridning sker efter godkännande om att följa vår värdegrund och dessa ridhusregler.
• Betalning och mottagande av kod till ridhuset sker enligt överenskommelse. Koden byts varje månadsskifte.
• Koden lämnas aldrig till obehörig. Om så sker blir personen avstängd och koden ändras.

______________________________________________________________________________________
DET PRAKTISKA

• Mockning både inne i, och ute på parkeringen, är en självklarhet. Skottkärra och korg för mockning finns inne i ridhuset. Om någon korg blir full när du är där är vi tacksamma om du tömmer den i skottkärran. Om skottkärran blir full, meddela gärna ifall vi inte märker det.
• Knacka innan du öppnar dörren och invänta svar.
• Ytterdörren har en hållare så att den kan ställas upp öppen mot ytterväggen. Använd för din säkerhet denna när du ska gå in med din häst.
• Stäng sargdörren så att låset klickar i helt,
• När du lämnar ridhuset och är sist - tryck upp sargdörren mot sargväggen så att dörren står i ordentligt spjärn mot plankan med stödfoten, annars hänger den sig pga den är så tung. Ändra bara höjden på stödfoten om dörren inte får ordentligt med spjärn uppåt.
• Uppsittningspallen flyttas tillbaka in i hörnet eller utanför sargen vid lämnande.
• Släck och lås ytterdörren efter dig om du är ensam. Kolla att det inte ligger stenar i kläm om dörren är svår att stänga.
• Var och en tar hand om eget skräp, allmän soptunna finns ej.
• Inga inspänningar/hjälptyglar är tillåtna vare sig vid ridning, körning eller longering. (Undantag är korrekt inpassad martingal, dvs ringarna i mankhöjd)
• Under alla nosgrimmor skall två fingrar på höjden få plats mitt över nosryggen.
• Ridning för instruktör endast tillåtet efter överenskommelse (om inte hela ridhuset bokats för ändamålet).