Lönnbacken utbildning

Centrerad ridning

Bakgrund

Sally Swift är grundaren av Centrerad ridning. Hon föddes 1913 i USA. Sally fick i ung ålder skolios, vilket ledde till ett noggrant arbete med sin egen kropp för ökad kroppsmedvetenhet och balans. Då Sally också var en hästtjej använde och utvecklade hon sina tankar vidare tillsammans med hästen inom ridning. Så småningom började Sally att undervisa vänner och bekanta till häst med fokus kring hennes tankar och övningar för ökad kroppskännedom. Arbetet blev mycket uppskattat och spreds snabbt. Idag är vi nästan 1000 aktiva medlemmar i organisationen Centered riding.

I Sverige har vi idag runt 100st instruktörer. De flesta av oss, om inte alla, har blivit utbildade av Sveriges, och kanske Nordens, guru inom CR - Lotta Söderström, tidigare Månsson. Lotta är verksam i hela Europa, och utbildar alltjämt nya CR-kollegor - så vi blir fler och fler.

cr1191419647434.jpg