Lönnbacken utbildning

Vår inriktning med hästar

Eftersom Centrerad Ridning är en av våra grundpelare är det en självklarhet för oss att ryttaren har 75% fokus på sig själv och 25% fokus på hästen. Vi undersöker alltid vilka signaler och hjälper vi sänder ut, innan vi kräver något av hästen. Först när ryttaren är i balans och harmoni med sig själv kan samspel ske med hästen enligt vår filosofi. Om ryttaren till exempel sitter snett, är arg, spänd eller har dålig utrustning är det omöjligt eller i alla fall mycket svårt för hästen att förstå vad ryttaren ber om.

1CF9BFE5-3450-4451-A038-4CC9AC1DE906.jpg

Mia med sin fina, numera änglahäst - Brumman.
Mia är en underbar tillgång på gården och håller både workshops och sessioner med hästar som lärare.

Under åren har olika tränare (se mer under ”Våra inspiratörer”) fortsatt visa vägen för oss här på gården. Dessa har förstärkt och vidareutbildat oss i vår inriktning, på senare tid även med ännu större fokus på hästens och ryttarens biomekanik.