Lönnbacken utbildning

Vår värdegrund

Vi värdesätter en ömsesidig relation (partnerskap) mellan häst och människa, och har fortsatt att fördjupa oss i hur hästen fungerar, samt hur vi som människor påverkar hästens känslighet och lust att lära. Därigenom har vi utvecklat ett förhållningssätt som genomsyrar alla våra möten med hästar, både vid hantering och ridning. Denna värdegrund gäller på hela gården och inkluderar naturligtvis alla som kommer hit och tränar, rider eller vistas. Här följer en sammanfattning av vårt förhållningssätt.

______________________________________________________________________________________
Relationen Häst/Människa
• Om vi råkar ha en så kallad ”dålig dag” väljer vi att inte rida, eller kanske bara skrittar ut i skogen utan krav, eftersom vi vet att vi inte är några bra ryttare för hästen under dessa dagar.
• Om hästen inte kommer i hagen funderar vi på varför, rannsakar oss själva först.
• Vi går inte fram till en häst som inte vill eller som är någon annans (om vi inte absolut måste). Vi respekterar hästens utrymme.
• Vi matar aldrig någon annans häst utan att fråga, varken med gräs, godis, morötter eller annat.
• Gör inte hästen det vi ber den om rannsakar vi oss själva först
• Utrustningen till hästen ska alltid vara väl inpassad.
• Vi använder inte någon form av inspänningstyglar, varken vid ridning eller arbete från marken. Undantag korrekt inpassad martingal.
• Nosgrimmor sitter aldrig hårdare än att två fingrar på höjden får plats ovanpå nosryggen.
• Sporrar används nästan aldrig, men om de används är det med mycket stor precision och varsamhet.
• Spö används endast som vägvisare och med omdöme, aldrig som bestraffning.

9DD18A8D-1C4A-4AD4-98B1-DBB9307CFC7E.jpg

Relationen mellan människor
• Vi möter varandra med ömsesidig respekt, hänsyn och nyfikenhet.
• Ingen kränkande behandling mellan människor får ske, allas rätt till lika värde är en ledstjärna.
• Vi hjälper varandra, om hjälp önskas.
• Vi håller snyggt omkring oss, mockar, plockar undan och är rädd om utrustning, byggnader och inventarier. Lämnar så som vi själva vill ha det när vi kommer.
• Vi berättar om något inträffar, om något går sönder, saknas eller inte fungerar
______________________________________________________________________________________