Lönnbacken utbildning

Berätta i bild

Skapa en bild av en känsla eller en känsla av en bild

Alla lär in på olika sätt, och inom CR försöker vi alltid ge ryttaren olika infallsvinklar på samma sak. Ett väl använt verktyg är att beskriva hur det ska kännas eller hur man ska göra i bilder. Vi använder många liknelser av upplevelser och sinnesintryck för att uppnå kroppslig förståelse.

Kanslan-att-overkroppen-vilar-i-tva-diagonaler.jpg

Här visar jag Katarina hur man kan tänka för att få känslan av att överkroppen vilar i ett "V" av diagonala energier (Läs mer i "Ett med hästen" sid. 72, av Sally Swift)

Polkagrissnurr_2.JPG

Polkagrissnurr-hoger-arm.JPG

Jag guidar Åsas axelled i en utåtrotation som vi kallar för "polkagrissnurren". Tanken är att axeln blir öppnare och mera rörlig.

Forlanga-nyckelben.JPG

Jag hjälper Åsa till en känsla av att nyckelbenen längs rakt ut åt sidorna

Hoftledens-rorelse.JPG

Jag och Natalja diskuterar höftledens och sittbenens rörelse på hästen

Koppling-axel-handled.JPG

Åsa får känna hur axel, handled och därmed handen påverkar varandra

Andning-och-skulderblad.JPG

Jag och Hanna-Mia arbetar med att uppmärksamma skulderbladens inverkan vid ridning