Lönnbacken utbildning

Uppsuttet arbete

I början när man rider för mig får man träna på att bli mera medveten om vad kroppen gör per automatik, både de främjande och de hindrande rörelserna. Därefter börjar den härliga vägen att förbättra förmågan att använda kroppen så att signalerna till hästen blir det man har tänkt, så hästen inte behöver sortera.
De allra flesta får under första lektionerna ganska många aha-upplevelser, främst när det gäller dubbla budskap som man tidigare har gett sin häst.

Hästen blir ofta mer framåt och snabbare i sina reaktioner när ryttaren bättre kan renodla sina rörelser.

Tempovxl-med-kroppen.JPG

Natalja övar sig på att använda kroppen för att samla

Rida-rakt.JPG

Hanna-Mia tränar på att rida rakt, genom att guida sin egen kropp att vara rak